ÁSZF

Webshop felhasználók részére

1. Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényes a BRANDO Burger Kft. (továbbiakban: „Brandocuccok.hu”) által üzemeltetett www.brandocuccok.hu honlapon (továbbiakban: „Brandocuccok.hu Webáruház“) elérhető és megvásárolható, valamennyi árucikkre, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A Brandocuccok.hu Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Brandocuccok.hu Webáruház honlapján elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Brandocuccok.hu Webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A Brandocuccok.hu Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel, a szállítás folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére. 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.brandocuccok.hu nyitóoldalon és „pdf” kiterjesztésű file formátumban letölthető.

2. Szerződéses partner adatai

A Vásárló szerződéses partnere:

Név:BRANDO Burger Kft.
Székhely és levelezési cím:8184 Balatonfűzfő, Sorház utca 2. 4.
Cégjegyzékszám / Adószám:19 09 522434 / 27445215-2-19.
Bejegyző hatóság:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
E-mail:brandoburgerveszprem@gmail.com
Telefon:06 70 155 4674

Kereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata – Jegyző

Kereskedő cégjegyzékszáma: 19-09-522434                              

A tárhely-szolgáltató adatai

Név: Websupport Magyarország Kft.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 1 700 4140

E-mail cím: info@tarhelypark.hu

Web: tarhelypark.hu

3. A Brandocuccok.hu Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A Brandocuccok.hu Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a Brandocuccok.hu Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a Brandocuccok.hu Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

3.2. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Brandocuccok.hu Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Brandocuccok.hu Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló a Brandocuccok.hu Webáruház weboldalára belép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és a Brandocuccok.hu Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a Brandocuccok.hu Webáruház használatát és elhagyni azt.

4. Vásárlói kör meghatározása 

4.1. A Brandocuccok.hu Webáruházban vételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve tovább értékesítése nem engedélyezett. A Brandocuccok.hu Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve tovább értékesítés céljából történt az ajánlattétel.

4.2. A termékek kizárólag személyes használatú mennyiségben kerülnek értékesítésre. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Brandocuccok.hu Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.

5. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Brandocuccok.hu Webáruház hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82§-6:85§-ra az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.brandocuccok.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek.

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba Teszem” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A Brandocuccok.hu nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta.

Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a webáruházban vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy személyes átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. Csomagpontra történő szállítás választása esetén a Vásárló automatikusan listázott csomagpontok közül választhatja ki a számára megfelelőt.

A szállítási adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot, az alapértelmezés a legutóbbi vásárlás alkalmával használt fizetési mód. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Vásárlás” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Brandocuccok.hu részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: a „Pénztár” oldalon a (1.) „Számlázási adatok”, (2) „Rendelés tartalma”, (3.) „Fizetési mód” beállítások. A „Kosár” oldalon terméket törölhet a kosárból az X ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Tovább a fizetéshez” gombra rákattintott, úgy megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Brandocuccok.hu Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részletek: ÁSZF 6.§).

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását e-mailben küldjük el számára. A rendelés visszaigazolás egy másolatát azonnal ki is nyomtathatja vagy elmentheti PDF formátumban.

5.2. A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények

Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a Vásárlóval közli, vagy azt a Vásárló számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a Vásárló számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Vásárló szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Vásárló figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a Vásárlót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. A Brandocuccok.hu a Brandocuccok.hu Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Tovább a fizetéshez” feliratú gombra kattint.

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Vásárlónak megadta; és a Vásárló a 45/2014. (II.26) Korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett.

5.3. A szerződés írásbelisége, iktatása

A Brandocuccok.hu Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Brandocuccok.hu azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.4. Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

5.5. Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

A Brandocuccok.hu, illetve a Brandocuccok.hu Webáruház nem alanya saját vagy egyéb magatartási kódex rendelkezéseinek.

5.6. Termékinformációk

A termékkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzőit, valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

A Brandocuccok.hu Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Brandocuccok.hu Webáruház adatbázisa frissítve lett. A Brandocuccok.hu mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére kaphatónak mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

5.7. Adatbeviteli hibák

A Brandocuccok.hu az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja:

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Brandocuccok.hu részére való elküldéséig a Brandocuccok.hu Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 4. bekezdése tartalmazza.

5.8. Ár feltüntetése

A Brandocuccok.hu Webáruház által vételre kínált termékek termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Brandocuccok.hu külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.

A Brandocuccok.hu a Brandocuccok.hu Webáruházból megrendelhető termékek/szolgáltatások vonatkozásában az ár változtatás jogát fenntartja.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Áfa-visszatérítés: A Brandocuccok.hu az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A Brandocuccok.hu Webáruház szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról még a megrendelésének elküldése előtt.

5.9. Hibás/téves ár feltüntetése

Amennyiben a Brandocuccok.hu minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Brandocuccok.hu Webáruházban, úgy a Brandocuccok.hu nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

–          nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

–          esetleges rendszerhiba okán megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

–          egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár;

A Brandocuccok.hu az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. ár feltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.1. A Vásárló a “Tovább a fizetéshez” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Brandocuccok.hu -hoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Brandocuccok.hu és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Brandocuccok.hu késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Brandocuccok.hu Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Brandocuccok.hu Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza.

6.4. A Vásárló a Brandocuccok.hu Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Brandocuccok.hu csapatához a jelen ÁSZF 2.§-ban feltüntetett elérhetőségek szerint.

6.6. A Brandocuccok.hu Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi tovább értékesítése nem megengedett.

7. Termék rendelkezésre állása

7.1. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Brandocuccok.hu Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

7.2. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a Brandocuccok.hu Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Brandocuccok.hu Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.

8. Termék szállítása és átvétele

8.1. Amennyiben adott rendelést a Vásárló helyszínen (ingyenesen) kívánja átvenni, úgy köteles a Brandocuccok.hu-val jelen ÁSZF 2.§ szerinti telefonos vagy elektronikus levelezési címén előzetesen egyeztetni az átvétel időpontját illetően. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány vagy vezetői engedély). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 10 napon belül, a Brandocuccok.hu fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap.

A személyes átvétel helyszíne: 8200 Veszprém, Stadion u. 25/b

8.2. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

8.3 A házhoz szállítást végző partner:

8.3.1. Veszprém területén belül a házhoz szállításról a Brandocuccok.hu személyesen gondoskodik.

8.3.2. Veszprém területén kívül a Brandocuccok.hu országos házhoz szállítási partnere:

Név:  Foxpost Zrt.
Székhely:  3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
Telephely:  1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., 2. emelet
Telefon:  +36 1 999 0369 (munkanapokon 8:00 – 20:00)
Email:  info@foxpost.hu

A Foxpost Zrt. Általános Szerződési Feltételei és Adatvédelmi Nyilatkozata az alábbi linkeken elérhető:

Általános Szerződési Feltételek: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Adatvédelmi nyilatkozat:  https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

8.4 Szállítás csomagpontra

A csomagpontra történő kiszállítást végző partner:

Név:  Foxpost Zrt.
Székhely:  3300 Eger, Pacsirta utca 35/A
Telephely:  1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., 2. emelet
Telefon:  +36 1 999 0369 (munkanapokon 8:00 – 20:00)
Email:  info@foxpost.hu

A Foxpost Zrt. Általános Szerződési Feltételei és Adatvédelmi Nyilatkozata az alábbi linkeken elérhető:

Általános Szerződési Feltételek: https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Adatvédelmi nyilatkozat:  https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/foxpost_adatkezeles.pdf

A Brandocuccok.hu ingyenes kiszállítást kínál minden 19.000 (tizenkilencezer) Ft bruttó kosárértéket meghaladó megrendelés tekintetében.

A szállítás további feltételeiről és annak költségeiről:

9. Fizetés, számla kiállítása

9.1 A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

9.2. Hitelkártyával történő fizetés kizárólag közvetlen banki átutalás formájában biztosított a Brandocuccok.hu erre a célra Raiffesen Bank Zrt.-nél vezetett 12082104-01788954-00100007 számú folyószámláján.

9.3. A fizetés során beírt adatokat a Brandocuccok.hu Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben.


9.4. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

9.5. A Brandocuccok.hu tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a Brandocuccok.hu Webáruházban történt termékértékesítés során a Vásárló jogosult eldönteni, hogy az elérhető fizetési módok közül melyiket választja.

9.6. A Brandocuccok.hu felhívja a Vásárlók figyelmét arra is, hogy a Brandocuccok.hu Webáruházban történt termékértékesítés esetén a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut a Brandocuccok.hu a kiszállítást végző partnernek / postának átadja. Azaz az átadás napja kerül az Áfatörvény szerinti számviteli bizonylaton feltüntetésre, mint a teljesítés időpontja.

9.7. Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. A Brandocuccok.hu nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve – a számla átvételét követő naptári naptól nincs lehetőség.

A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Brandocuccok.hu az ügylet vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. A Brandocuccok.hu a kiállított elektronikus számlát külön (automatikus visszaigazolást és az ajánlat elfogadását követő harmadik) email üzenet mellékleteként küldi.

A Brandocuccok.hu kizárólag magyar forintban (HUF) állítja ki a számviteli bizonylatot.


Az elektronikus számlát a Billingo Technologies Zrt (a továbbiakban „Billingo”) minősített szolgáltató készíti el a Brandocuccok.hu megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a Billingo harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

A Brandocuccok.hu által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.


A Brandocuccok.hu által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

10. Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Brandocuccok.hu / Brandocuccok.hu Webáruház tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

11. A Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

11.1. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Brandocuccok.hu Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

11.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

  • a terméknek,
  • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

11.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 
11.4. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Brandocuccok.hu részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.


11.5. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 11. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Brandocuccok.hu részére. 

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Brandocuccok.hu a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Brandocuccok.hu részére. 

11.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Brandocuccok.hu részére az alábbi címre visszaküldeni.

Visszaküldési postacím:

8184 Balatonfűzfő, Sorház utca 2/4.
Telefon: +36 70 459 62 70


A termék a Brandocuccok.hu részére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A Brandocuccok.hu -nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

11.7. Ha a eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Brandocuccok.hu visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék Brandocuccok.hu részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Brandocuccok.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 
A Brandocuccok.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a Brandocuccok.hu a korábbi időpontot veszi figyelembe. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

11.8. Amennyiben a Brandocuccok.hu ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Brandocuccok.hu Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

11.9. Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Brandocuccok.hu az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás / elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

12. Az elállás következményei

12.1. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben a fogyasztó nem tudja visszatéríteni számunkra a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredően elhasznált, vagy nem működő állapotban, értékcsökkenten tudja visszaadni, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni.

12.2. A fogyasztó által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül utaljuk vissza. Ez a határidő az elállási szándék, kézhez vételekor kezdődik. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Brandocuccok.hu Webáruház nem téríti vissza az ebből eredő többletköltségeket. A visszatérítés során a Brandocuccok.hu Webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 
12.3. A vonatkozó postai díjakról további információkat talál a Magyar Posta Zrt. által üzemeltetett www.posta.hu weboldalon.

12.4. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot.

Budapest, 2023. november 21.